کیفیت هوای پایتخت در شرایط «قابل قبول» است

هوای تهران در سال جاری تاکنون ۱۰ روز در وضعیت پاک، ۲۲۴ روز در وضعیت قابل قبول، ۱۰۰ روز در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس و ۱۲ روز ناسالم برای همه قرار داشته است.

شاخص کیفیت هوا به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود، بر اساس این تقسیم‌بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا «پاک»، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا «قابل قبول»، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا «ناسالم برای گروه‌های حساس»، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا «ناسالم»، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا «بسیار ناسالم» و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا «خطرناک» است.

انتهای پیام/منبع

به گزارش خبرگزاری برنا، آلاینده شاخص هوای پایتخت طی ۲۴ ساعت گذشته «ذرات معلق کمتر از ۲.۵میکرون» با میانگین ۸۴ بود و کیفیت هوای پایتخت در شرایط «قابل قبول» قرار داشت.

آلاینده شاخص هم‌ اکنون «ذرات معلق کمتر از ۲.۵میکرون» با میانگین ۹۰ و کیفیت هوا در وضعیت «قابل قبول» است.

بخوانید:  پانزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت خودرو در قزوین فعالیت خود را آغاز کرد