کیومرث هاشمی از تجهیزات VAR در ورزشگاه آزادی بازدید کرد

منبع

بخوانید:  ایجاد اشتغال برای 100 نفر با توسعه کشت کینوا