کیومرث هاشمی مدیری با تجربه، با تجربه و متخصص است

منبع

بخوانید:  فینال لیگ قهرمانی نوجوانان کشتی آزاد کشور در شهر اندیشه