گرامیداشت هفته دفاع مقدس توضیحی برای پایداری و استقامت رزمندگان است

منبع

بخوانید:  تکرار خاطرات روسیه در قطر برای مارکار آقاجانیان