گره های ترافیکی شهرک شهید بروجردی باز می شود


آیا این خبر مفید بود؟

 برپایه این گزارش در همین راستا، اصلاح راستگرد شهرک بروجردی و جدول گذاری به طول 50 متر در دست اجراست.

معاون حمل ونقل و ترافیک منطقه 15 تهران از اصلاح هندسی دوربرگردان و راست گرد در شهرک شهید بروجردی خبر داد.


|

 گره های ترافیکی شهرک شهید بروجردی باز می شود

 

منبع


نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف