گروهی از فعالان در همبستگی با فلسطینیان پرچم فلسطین را بر فراز برج پیزا ایتالیا به اهتزاز درآوردند


گروهی از فعالان در همبستگی با فلسطینیان پرچم فلسطین را بر فراز برج پیزا ایتالیا به اهتزاز درآوردندمنبع
بخوانید:  جنگ تمام فلزی در رفسنجان/ گذر ساکت به تبریز افتاد