گزارش‌دهندگان ماینر پاداش می‌گیرند


مجری نظارت بر ساماندهی استخراج رمز دارایی‌های توانیر گفت: امسال توانیر با تغییر در رویکرد اجرایی در عملیات شناسایی و معرفی مراکز استخراج رمز ارز توسط شهروندان به دنبال ساماندهی هرچه بیشتر این مزارع از یک سو و از سوی دیگر کاهش مصارف غیرمجاز در این حوزه است.منبع

بخوانید:  تغییرات در بسکتبال اجتناب ناپذیر است/ تیم‌ ملی برای موفقیت نیاز به مهره‌های بهتری دارد