گزیده آمارهای اقتصادی اسفند ماه 1401 منتشر شد

بخش بازار سرمایه نیز شامل جداول شاخص های فعالیت بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و خلاصه وضعیت اوراق مالی اسلامی است.

به گزارش خبرگزاری برنا، نشریه الکترونیکی گزیده آمارهای اقتصادی حاوی جدیدترین اطلاعات و آمارهای اقتصادی و مروری بر تحولات در بخش های پولی و بانکی، تراز پرداخت ها و بازار سرمایه است.

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

گزیده آمارهای اقتصادی اسفند ماه 1401 منتشر شد

بخش پولی و بانکی شامل خلاصه دارایی ها و بدهی های سیستم بانکی اعم از بانک مرکزی، بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی، بانک های تجاری، بانک های تخصصی و بانک های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی و نیز شامل ارقام عمده پولی و اعتباری و تسهیلات اعتباری بانک ها و موسسات اعتباری به تفکیک عقود اسلامی می‌شود.


آیا این خبر مفید بود؟

منبع

جداول گزیده آمارهای اقتصادی مربوط به اسفندماه سال 1401 منتشر شد.