گلریزان آزادی زندانیان جوان برگزار می شود

یکی دیگر از برنامه های مهم در این هفته برگزاری گلریزان آزادی زندانیان جوان است که با همکاری سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور صورت می گیرد.

انتهای پیام/

همزمان با هفته جوان

منبع

همزمان با هفته جوان، گلریزان آزادی زندانیان جوان با همکاری سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور برگزار می شود.

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

گلریزان آزادی زندانیان جوان برگزار می شود
آیا این خبر مفید بود؟