گل اول کنیا به ایران توسط اولونگامنبع

بخوانید:  می‌خواهیم برابر سپاهان شگفتی‌ساز باشیم/با ورود دکتر قرایی، همه چیز در اختیار ما قرار داده شده است