گل دوم استقلال توسط ارسلان مطهریمنبع

بخوانید:  هفته سیزدهم کورس اسبدوانی گنبد کاووس برگزار شد