گولسیانی رسما پرسپولیسی شد

گولسیانی رسما پرسپولیسی شد
بخوانید:  یک تیر و دو نشان پرسپولیس و گل محمدی برابر آلومینیوم