گیوه سنجان برند استان مرکزی در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری

حسینی خواستار اهتمام و حضور جدی برای حضور در نمایشگاه، برای جذب گردشگر به استان شد و گفت: در تلاش هستیم معرفی توانمندیهای استان مرکزی در سطحی مطلوب تحقق یابد.

 

منبع


|

گیوه سنجان برند استان مرکزی در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری