یادگیری ماشینی سنتز نانوذرات اکسیدآهن را ساده‌تر و دقیق‌تر کرد


برای جلوگیری از کارهای تکراری و هدر رفت وقت و انرژی، محققان مدل یادگیری ماشینی را برای سنتز نانوذرات اکسیدآهن به کار گرفتند.منبع

بخوانید:  گسترش و رشد علمی رشته پزشکی در کشور را نباید فراموش کرد