یک اسکی سوار به طور کاملا اتفاقی یک نفر رو زیر برف‌ها پیدا میکنه و جونش رو نجات میدهمنبع