یک روز با مرزبانان استان خراسان رضوی

مرزبانان در هر شرایطی آماده برای حراست و حفاظت از مرزهای ایران اسلامی هستند و آمادگی مقابله با هرگونه تجاوز به خاک جمهوری اسلامی ایران را دارند چه در مقابله با قاچاقچیان، چه در ورود غیر قانونی اتباع خارجی و چه در برابر دشمنان و معاندین نظام…


یک روز با مرزبانان استان خراسان رضوی*سرگرد مجتبی بیهقی

یادداشت*