یک نانوایی سنگکی در دوره قاجار+عکس


یک نانوایی سنگکی در دوره قاجار+عکس

عکس زیر یک نانوایی را در زمان قاجار نشان می‌دهد. این عکس با این توضیح در مجله نشنال جیوگرافیک به چاپ رسید که دولت نانواهای گران فروش را به تنور می‌انداخت.

منبع