یک پیروزی و سه شکست برای آزادکاران کشورمان ثبت شد

در وزن ۹۷ کیلوگرم ، مجتبی گلیج که تا ثانیه های پایانی از سرگئی کوزیرف از روسیه پیش بود در نهایت با نتیجه ۴ بر ۳ مغلوب شد.


یک پیروزی و سه شکست برای آزادکاران کشورمان ثبت شد

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف