۲۰۰ میلیارد ریال از اعتبار سفر رییس جمهور به کمیته امداد استان مرکزی جذب شد

منبع

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان مرکزی، با بیان اینکه در این سرفصل، هزینه انشعاب گاز مصرفی ۶۰ میلیون ریال تعیین شده است، اظهار داشت: شناسایی مددجویان نیازمند انجام شده و ۸۹ نفر برای دریافت کمک، به بانک‌های عمل معرفی شده‌اند.

رییس جمهوری در بیست و نهمین سفر استانی خود در ۳۱ تیر ماه به استان مرکزی سفر کرد.


۲۰۰ میلیارد ریال از اعتبار سفر رییس جمهور به کمیته امداد استان مرکزی جذب شد

سفر رییس جمهوری به استان مرکزی بیش از ۲۲۲ مصوبه داشت.

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف