۲۷ میلیارد دلار جریمه برای تغییر کاربری زمین های کشاورزی و نباتی

منبع

بخوانید:  دولت در تامین اعتبار از برنامه‌ها جلوتر است/تمام مصوبات سفر رئیس جمهور به قم در دست اجرا قرار گرفته است