۲۹و۳۰ دی ماه اینترنت در کل کشور قطع می شود!

مروتی، معاون امور آزمون های سازمان سنجش:
در ساعات برگزاری مرحله اول کنکور، اینترنت در کل کشور قطع خواهد شد.منبع

بخوانید:  فیلم گل های باوارده / جشنواره فیلم فجر