۳۰ هزار کلاس درس در کشور ساخته می شود

رییس سازمان نوسازی مدارس کشور در سفر استانی هیئت دولت به مازندران
۳۰ هزار کلاس درس در کشور ساخته می شود
بهره برداری از مجتمع آموزشی شهدای روستای خرماکلا در قائم شهر 
مدرسه سازی، تجلی مردمی سازیمنبع

بخوانید:  بازی سرنوشت ساز پیکان برای بقا برابر استقلال با دو غایب