۳۵ همت اعتبار برای تکمیل مسکن مهرهای باقی مانده از محل مولدسازیمهرداد بذرپاش وزیر راه وشهرسازی:
در دولت سیزدهم در مجموع بیش از ۳۵ همت از منابع وزارت راه وشهرسازی از محل مولد سازی برای تکمیل واحدهای مسکن مهر هزینه شد. با افتتاح‌های امروز عدد تکمیل شده واحدهای مسکن مهر در دولت سیزدهم به ۱۳۷ هزار واحد رسید.منبع

بخوانید:  تابستان امسال هوا تا ۲ درجه گرم‌تر از قبل است