۴۱ دستگاه ماینر غیرمجاز در شهر زاهدان کشف شد

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع