۵۰ نام برای روز عید غدیر از منظر روایات معصومین+سندبه گزارش برنا؛ به مناسبت عید سعید غدیر خم و اهمیت و جایگاه این عید بزرگ به  50 نام برای روز عید غدیر از منظر روایات معصومین پرداختیم که این اسامی عبارتند از: 

غدیر را با این نام‌ها بخوانیم

آنچه در زیر می آید ۵۰ نام روز غدیر برگرفته از روایات است: 

۱ ـ بزرگترین عید خدا؛ «عیدالله الاکبر» (۱) 

۲ ـ روز گشایش؛ «یوم وقوع الفرج» (۲) 

۳ ـ روز خشنودی پروردگار؛ «یوم مرضاة الرحمن» (۳) 

۴ ـ روز زبونی شیطان؛ «یوم مرغمة الشیطان» (۴) 

۵ ـ روز مشعل فروزان دین؛ «یوم منار الدین» (۵) 

۶ ـ روز بپا خاستن؛ «یوم القیام» (۶) 

۷ ـ روز شادمانی؛ «یوم السرور» (۷) 

۸ ـ روز لبخند؛ «یوم التبسم» (۸) 

۹ ـ روز راهنمایی؛ «یوم الارشاد» (۹) 

۱۰ ـ روز بلندی گرفتن منزلت شایستگان؛ «یوم رفع الدرج» (۱۰) 

۱۱ ـ روز روشن شدن دلایل خدا؛ «یوم وضوح الحجج» (۱۱) 

۱۲ ـ روز آزمایش بندگان؛ «یوم محنة العباد» (۱۲) 

۱۳ ـ روز راندن شیطان؛ «یوم دحر الشیطان» (۱۳) 

۱۴ ـ روز آشکار کردن حقیقت؛ «یوم الایضاح» (۱۴) 

۱۵ ـ روز بیان کردن حقایق ایمان؛ «یوم البیان عن حقایق الایمان» (۱۵) 

۱۶ ـ روز ولایت؛ «یوم الولایة» (۱۶) 

۱۷ ـ روز کرامت؛ «یوم الکرامة» (۱۷)

۱۸ ـ روز کمال دین؛ «یوم کمال الدین» (۱۸) 

۱۹ ـ روز جداسازی حق از باطل؛ «یوم الفصل» (۱۹) 

۲۰ ـ روز برهان؛ «یوم البرهان» (۲۰) 

۲۱ ـ روز منصوب شدن امیرمؤمنان؛ «یوم نصب امیرالمؤمنین(ع)» (۲۱) 

۲۲ ـ روز گواهی و گواهان؛ «یوم الشاهد و المشهود» (۲۲) 

۲۳ ـ روز پیمان؛ «یوم العهد المعهود» (۲۳) 

۲۴ ـ روز میثاق؛ «یوم المیثاق المأخوذ» (۲۴) 

۲۵ ـ روز آراستن؛ «یوم الزینة» (۲۵) 

۲۶ ـ روز قبولی اعمال شیعیان؛ «یوم قبول اعمال الشیعة» (۲۶) 

۲۷ ـ روز رهنمونی به رهنمایان؛ «یوم الدلیل علی الرواد» (۲۷) 

۲۸ ـ روز امن و امان؛ «یوم الامن المأمون» (۲۸) 

۲۹ ـ روز آشکار کردن امور پنهان؛ «یوم ابلاء السرائر» (۲۹) 

۳۰ ـ عید اهل بیت (ع)؛ «عید اهل البیت (ع)» (۳۰) 

۳۱ ـ عید شیعیان؛ «عید الشیعة» (۳۱) 

۳۲ ـ روز عبادت؛ «یوم العبادة» (۳۲) 

۳۳ ـ روز اتمام نعمت؛ «یوم تمام النعمة» (۳۳) 

بخوانید:  استان البرز صاحب شهرک فناوری خواهد شد

۳۴ ـ روز اظهار گوهر مصون؛ «یوم اظهار المصون من المکنون» (۳۴) 

۳۵ ـ روز بر ملا کردن مقاصد پوشیده؛ «یوم ابلاء خفایا الصدور» (۳۵) 

۳۶ ـ روز تصریح برگزیدگان؛ «یوم النصوص علی اهل الخصوص» (۳۶) 

۳۷ ـ روز محمد (ص) و آل محمد (ص)؛ «یوم محمد (ص) وآل محمد (ص)» (۳۷) 

۳۸ ـ روز نماز؛ «یوم الصلاة» (۳۸) 

۳۹ ـ روز شکرگزاری؛ «یوم الشکر» (۳۹) 

۴۰ ـ روز دوح (درختان پر شاخ و برگ)؛ «یوم الدوح» (۴۰) 

۴۱ ـ روز غدیر؛ «یوم الغدیر» (۴۱) 

۴۲ ـ روز روزه داری؛ «یوم الصیام» (۴۲) 

۴۳ ـ روز اطعام؛ «یوم اطعام الطعام» (۴۳) 

۴۴ ـ روز جشن؛ «یوم العید» (۴۴) 

۴۵ ـ روز عالم بالا؛ «یوم الملأ الاعلی» (۴۵) 

۴۶ ـ روز کامل کردن دین؛ «یوم اکمال الدین» (۴۶) 

۴۷ ـ روز شادابی؛ «یوم الفرح» (۴۷) 

۴۸ ـ روز به صراحت سخن گشودن از مقام ناب؛ «یوم الافصاح عن المقام الصراح» (۴۸) 

۴۹ ـ روز افشای پیوند میان کفر و نفاق؛ «یوم تبیان العقود عن النفاق و الجحود» (۴۹) 

۵۰ ـ روز گردهمایی و تعهد حاضران؛ «یوم الجمع المسؤول» (۵۰) 

پی‌نوشت‌ها:

  ۱ـ امام رضا (ع) می‌فرماید: و هوعید الله الاکبر (عید غدیر، برترین عید خداوند است)، الغدیر، ج ۱، ص ۲۸۶. 

۲ـ قال علی (ع): هذا یوم فیه وقع الفرج، مصباح المتهجد، ص ۷۰۰. 

۳ـ قال الصادق (ع): و فیه مرضاة الرحمن (در این روز، رضایت خداوند نهفته است)، بحارالانوار، ج ۹۸، ص ۳۲۳. 

۴ـ قال الرضا (ع): انه یوم مرغمة الشیطان، بحارالانوار، ج ۹۸، ص ۳۲۳. 

۵ـ قال الصادق (ع): یوم منارالدین أشرف منهما (روز مشعل فروزان دین، از دو عید فطر و قربان گرامی‌تر است. 

۶ـ قال الصادق (ع): ذلک یوم القیام (روز غدیر، روز بپاخاستن است) بحارالانوار، ج ۹۸، ص۳۲۳. 

۷ـ قال الصادق (ع): انه یوم السرور، الغدیر، ج ۱، ص ۲۸۶. 

۸ـ قال الرضا (ع): و هو یوم التبسم ،المراقبات، ص۲۵۷. 

۹ـ قال علی (ع): هذا یوم الارشاد ، مصباح المتهجد، ص ۷۰۰. 

۱۰ـ قال علی (ع): هذا یوم فیه … رفعت الدرج (این روزی است که منزلت شایستگان در آن، بلندی گرفت) مصباح المتهجد، ص ۷۰۰. 

۱۱ـ قال علی (ع): هذا یوم … فیه … وضحت الحجج (این روزی است که دلایل خداوند در آن، روشن گشت).

بخوانید:  شناسایی ۵ هزار و ۵۷۲ مورد تغییر کاربری زمین در سال جدید/تثبیت خاک نسبت به ایجاد تعادل در منابع آبی هم مهمتر است

۱۲ـ قال علی (ع): هذا یوم محنة العباد، مصباح المتهجد، ص ۷۰۰. 

۱۳ـ قال علی (ع): و هو … یوم دحرالشیطان، مصباح المتهجد، ص ۷۰۰. 

۱۴ـ قال علی (ع): و هو یوم الایضاح (روزغدیر، روزآشکار کردن حقیقت است) مصباح المتهجد، ص۷۰۰. 

۱۵ـ قال علی (ع): و هو … یوم البیان عن حقایق الایمان، مصباح المتهجد، ص ۷۰۰. 

۱۶ـ امام رضا (ع) در حدیثی مفصل، روز غدیر را روز عرضه ولایت به انسان‌ها و مخلوقات معرفی می‌کند، المراقبات، ص ۲۵۷.  

۱۷ـ امام صادق (ع): در هنگام ملاقات با برادر ایمانی خود بگو: الحمدالله الذی اکرمنا بهذا الیوم (حمد خداوند را که ما را در این روز کرامت داد) المرقبات، ص ۲۵۷. 

۱۸ـ قال علی (ع) و هو … یوم کمال الدین، مصباح المتهجد، ص ۷۰۰. 

۱۹ـ قال علی (ع): هذا یوم الفصل الذی کنتم توعدون، مصباح المتهجد، ص ۷۰۰. 

۲۰ـ قال علی (ع): و هو … یوم البرهان، مصباح المتهجد، ص ۷۰۰. 

۲۱ـ قال الصادق (ع): الیوم الذی نصب منه رسول الله امیرالمؤمنین(ع)، الغدیر، ج ۱، ص ۲۸۵. 

۲۲ـ قال علی (ع): وهو… یوم الشاهد و المشهود، مصباح المتهجد، ص۷۰۰. امام صادق (ع): نام غدیر در زمین روز به گواهی گرفته شدگان (جمع مشهود) است. بحارالانوار، ج ۹۸، ص ۲۳۱. 

۲۳ـ قال علی(ع): و هو… یوم العهد المعهود، مصباح المتهجد، ص ۷۰۰. 

۲۴ـ امام صادق (ع): نام غدیر در زمین، روز میثاق گرفته شده است، بحارالانوار، ج ۹۸، ص ۳۲۱. 

۲۵ـ امام رضا (ع): روزغدیر، روز زینت است، المراقبات، ص ۲۵۷. 

۲۶ـ قال الرضا (ع): یوم تقبل اعمال الشیعة، المراقبات، ص ۲۵۷. 

۲۷ـ قال علی (ع): هذا … یوم الدلیل علی الرواد (این، روز رهنمونی به رهنمایان است) مصباح المتهجد، ص ۷۰۰. 

۲۸ـ قال علی (ع): هذا یوم الامن المأمون، مصباح المتهجد، ص ۷۰۰. 

۲۹ـ قال علی (ع): هذا یوم ابلاء السرائر، مصباح المتهجد، ص ۷۰۰. 

۳۰ـ قال الصادق (ع): جعله عیدا لنا، بحارالانوار، ج ۹۸، ص ۳۰۰. 

۳۱ـ قال الصادق (ع): جعله عیدا … لموالینا و شیعتنا، بحارالانوار، ج ۹۸، ص ۳۰۰. 

۳۲ـ امام صادق (ع): روز غدیر، روزعبادت است. الغدیر، ج ۱ ، ص ۲۸۵. 

بخوانید:  کشف یک روش جدید برای مبارزه با بیماری‌های خودایمنی

۳۳ـ قال الصادق (ع): انه الیوم الذی… تمت فیه النعمة، الغدیر، ج ۱، ص ۲۸۵. 

۳۴ـ قال علی (ع): هذا یوم اظهارالمصون من المکنون، مصباح المجتهد، ص ۷۰۰. 

۳۵ـ قال علی (ع): هذا یوم ابدی خفایا الصدور و مضمرات الامور، مصباح المتهجد، ص ۷.

۳۶ـ قال علی (ع): هذا یوم النصوص علی اهل الخصوص (این، روز تصریح برگزیدگان است) همان. 

۳۷ـ قال الصادق (ع):هوالیوم الذی جعله لمحمد(ص) و آله(ع) ، المراقبات، ص ۲۵۷. 

۳۸ـ امام صادق (ع): روزغدیر، روز نماز است. الغدیر، ج ۱ ص ۲۸۵. 

۳۹ـ امام صادق (ع): روزغدیر، روز شکرگزاری است. الغدیر، ج ۱، ص ۲۸۵. 

۴۰ـ قال علی (ع): و انزل علی نبیه فی یوم الدرج ما بین له عن ارادته فی خلصائه (و خداوند در روز دوم، اراده خویش را در حق بندگان خاص و گزیدگان خود اظهار داشت) مصباح المتهجد، ص ۷۰۰. مقصود از درج، درختان پر شاخ و برگی است که در سرزمین غدیر وجود داشت و حضرت در سایه آن‌ها قرار گرفت و ولایت امیرمؤمنان(ع) را ابلاغ فرمود. 

۴۱ـ این نام، معروفترین نام غدیر است که از مکان واقعه گرفته شده است. 

۴۲ـ قال الصادق (ع): ذلک یوم صیام (روز غدیر، روز روزه داری است) بحارالانوار، ج ۹۸، ص ۳۲۳.

۴۳ـ امام صادق (ع): روز غدیر، روز اطعام است. بحارالانوار، ج ۹۸، ص ۳۲۳. 

۴۴ـ قال الصادق (ع): انه یوم عید، بحارالانوار، ج ۹۸، ص ۲۹۸. 

۴۵ـ قال علی (ع): هذا یوم الملأ الاعلی … (این روز عالم بالا است…) مصباح المتهجد، ص ۷۰۰. 

۴۶ـ قال الرضا (ع): هو الیوم الذی اکمل الله فیه الدین، المراقبات، ص ۲۵۷. 

۴۷ـ قال الصادق (ع): انه یوم فرح، الغدیر، ج ۱، ص ۲۸۶. 

۴۸ـ قال علی (ع): و هو … یوم الایضاح عن المقام الصراح (روزغدیر، روز به صراحت سخن گفتن از مقام ناب است) مصباح المتهجد، ص ۷۰۰. 

۴۹ـ قال علی (ع): و هو یوم تبیان العقود عن النفاق و الجحود (غدیر، روز باز کردن گره پیوند میان کفر و نفاق است) مصباح المتهجد، ص ۷۰۰. 

۵۰ـ امام صادق (ع): نام غدیر در زمین، روز بازخواست شدگان است. بحارالانوار، ج ۹۸، ص ۳۲۰.

 منبع