۶۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن تا پایان سال تحویل مردم خواهد شد/تلاش دولت برای تحویل نهضت ملی مسکن با قیمت تمام شده‌ی کمتر|

وزیر کشور: ۶۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن تا پایان سال تحویل مردم خواهد شد/تلاش دولت برای تحویل نهضت ملی مسکن با قیمت تمام شده‌ی کمتر

منبع