۶ نفر از عوامل اغتشاش در شهرستان بوئین زهرا دستگیر شدند

منبع

بخوانید:  قم دومین استان برتر کشور در تربیت هنرمند تصویرگر