۷۳۰۰ میلیارد تومان سهم سیستان و بلوچستان از محل اعتبارات سال ۱۴۰۲

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

۷۳۰۰ میلیارد تومان سهم سیستان و بلوچستان از محل اعتبارات سال ۱۴۰۲