۸۷ میلی متر بارندگی در ایوان ثبت شد


۸۷ میلی متر بارندگی در ایوان ثبت شد

کارشناس پیش بینی هواشناسی ایلام گفت: بیشترین بارش باران از بامداد روز شنبه تا صبح روز یکشنبه در استان ایلام، در ایستگاه باران سنجی ایوان با ۸۷ میلیمتر ثبت شده است.

منبع