۸/۵میلیون حساب تجاری و شخصی تفکیک شده است

احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در حاشیه هیات دولت در جمع خبرنگاران:
بانک مرکزی اعلام کرده است که این کار انجام شده و گزارش آن هم ارائه شده است.
تفکیک ۸/۵ میلیون حساب انجام شده است.
آقای زارع‌پور در کارگروه افتصاد دیجیتال برای کسب و کارهای اینترنتی به عنوان اصلاحیه پیشنهادی دادند که باید از ایشان پیگیری کنید. ان‌شااله آقای وزیر تلاش می‌کنند این کار انجام بشود.منبع

بخوانید:  انتظار تشویق از جامعه جهانی اوج وقاحت به شیوه صهیونیستی است