۹۰ خانواده عشایر کوچ رو در ملکشاهی سامانه قابل حمل خورشیدی دریافت کردند

با حضور مدیرعامل شرکت برق و مدیرکل امور عشایری استان ایلام ۹۰ دستگاه پنل قابل حمل خورشیدی برای تأمین برق اضطراری به عشایر شهرستان ملکشاهی تحویل داده شد

منبع

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف