1.5 میلیون ماموریت شهربان و حریم بان شهرداری علیه ساخت و ساز غیرمجاز در تهران

به گزارش خبرگزاری برنا، مسعود رنجبریان در تشریح روند رصد حریم تهران در مجموعه شرکت شهربانی و حریم بان شهرداری تهران گفت: یک هزار و ۳۰۰ کیلومتر حریم شهر تهران را باید مورد نظارت و پایش قرار دهیم که بی تردید رصد هوشمند می‌تواند موثرترین راهکار برای پایش دقیق باشد.

انتهای پیام/منبع

مدیرعامل شرکت شهربان و حریم بان شهرداری تهران گفت: بیش از ۲ میلیون ماموریت در طول سال ۱۴۰۲ انجام شد که یک چهارم آن مربوط به انضباط شهری بود و بقیه آن مربوط به ساخت و ساز غیرمجاز بود که انجام شد.

1.5 میلیون ماموریت شهربان و حریم بان شهرداری علیه ساخت و ساز غیرمجاز در تهران

مدیرعامل شرکت شهربان و حریم بان شهرداری تهران تاکید کرد: وظیفه ما شناسایی تخلف‌ها و اطلاع رسانی آن به نواحی شهرداری است که بعد از آن بحث اخطار یا صیانت و توافقات انجام می‌شود در این مسیر تلاش خواهیم کرد از تکنولوژی‌های نوین بهره بگیریم و رصد هوشمند را محقق کنیم.

وی ادامه داد: بیش از ۲ میلیون ماموریت در طول سال ۱۴۰۲ انجام شد که یک چهارم آن مربوط به انضباط شهری بود و بقیه آن مربوط به ساخت و ساز غیرمجاز بود که انجام شد.

بخوانید:  باید تعاملات سپاه با بنیاد در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تقویت شود