100 درصد اعتبارات عمرانی استان در سال 1401 جذب می شود

منبع

بخوانید:  سیمافیلم «نیکان» را روانه آنتن تلویزیون می‌کند