1000 عنوان برنامه فرهنگی به همت نیروهای مسلح در قزوین در هفته دفاع مقدس برگزار می شود.

منبع

بخوانید:  طراحی اتاق فرار خاص به یاد شهید ابراهیم هادی!