3 کشته و مصدوم بر اثر واژگونی و حریق ال 90 در محور آبادان به اروندکنار

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف