30 طرح آماری توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین اجرا شد

یاری خاطرنشان کرد: سالنامه آماری سال 1399 استان قزوین در قالب 24 فصل،تعداد  330 جدول آماری و 42 نمودار و نقشه با تغذیه از آمار و اطلاعات 130 دستگاه اجرایی، بانک و موسسه به روش الکترونیکی و از طریق سامانه فرابر ، نتایج طرح های آماری و نتایج سرشماری های مرکز آمار ایران تهیه و چاپ شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گفت: نصب و راه اندازی ژئو پورتال استانی و اتصال به ژئوپورتال ملی در راستای توسعه SDI  استانی از اقدامات مهم در حوزه نقشه و اطلاعات مکانی این سازمان در سال 1400 محسوب می شود.

وی تصریح کرد: یکی دیگر از اقدامات شاخص گروه آمارهای ثبتی و پردازش داده های معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین، چاپ و انتشار سالنامه آماری سال 1399 استان است.

image_2022_7_5-10_15_17_884_2Qn

انتهای پیام

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گفت: در سال گذشته 30 طرح آمار فصلی و ماهانه توسط معاونت آمار و اطلاعات این سازمان اجرا شد.

منبع

 

 30 طرح آماری توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین اجرا شد

به گزارش خبرنگار اقتصادی برنا از قزوین؛ ابوالفضل یاری در این باره اظهارداشت:طرح های آمارگیری از نیروی کار، آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی، آمارگیری از قیمت کالا و خدمات مصرفی خانوارهای شهری و روستایی از مهم ترین طرح های اجرا شده است.

نصب و راه اندازی ژئوپورتال استانی

یاری بیان کرد: گروه حساب‌های منطقه‌ای و محاسبات قیمت این سازمان نیز محاسبه و تهیه حساب تولید استان را برعهده دارد که با جمع آوری و بررسی اطلاعات بیش از 110 منبع اطلاعاتی اعم از دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها، دانشگاه‌های دولتی و خصوصی، اتاق‌های بازرگانی و اصناف، بنگاه‌های اقتصادی، صرافی‌ها، کارگزاری‌ها و بخش خصوصی استان اقدام به محاسبه ارقام تولید ناخالص داخلی استان در 18 بخش کرده است.