5 مگاوات در مصرف برق ادارات قزوین صرفه جویی شد

وی اظهارداشت: 20 هزار مگاوات انرژی بار سرمایشی است که بیشتر آن در بخش خانگی و اداری است که بایستی این مصرف در بخش اداری کنترل شود.

Capture

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین یادآورشد: امروزه دنیا به سمت مدیریت هوشمند رفته و مدیریت مصرف هم باید سرلوحه کارها باشد و از آنجا که بخش زیادی از انرژی در بخش تولید استان مصرف می شود برای پیشگیری از برخی مشکلات باید بتوانیم شرایط را مدیریت کنیم.

5 مگاوات در مصرف برق ادارات قزوین صرفه جویی شد

خواجه وند بیان کرد: پیک مصرف برق در کشور 67 هزار مگاوات است که احتمال رسیدن به 70 هزار مگاوات هم پیش بینی می شود در حالی که این میزان در گذشته حدود 45 هزار مگاوات بود.

|

خواجه وند بیان کرد: با سهم ناترازی رشد مصرف 4.45 درصدی که دو برابر میانگین رشد جهانی است هر چقدر به سمت تولید هم برویم این ناترازی همچنان هست.حرکت به سمت مدیریت هوشمند الزامی است.

منبع

صرفه جویی 5 مگاواتی در بخش اداری استان

این مسئول گفت: در ماههای گذشته همراهی خوبی از سوی ادارات در کنترل مصرف صورت نمی گرفت اما درحال حاضر شاهد همکاری بهتری هستیم و در بخش کنترل بار، تعدیل بار و کنترل سرمایشی اتفاقات خوبی رخ داده است.