50 پایگاه امدادی اورژانس در طرح زمستانی آماده خدمت رسانی است

وی اظهارداشت: در حوادث جاده ای نیز زمان حضور نیروهای اورژانس کمتر از 15 دقیقه است.

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

50 پایگاه امدادی اورژانس در طرح زمستانی آماده خدمت رسانی است
آیا این خبر مفید بود؟

رئیس مرکز اورژانس دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین گفت: در اجرای طرح زمستانی پلیس راه تعداد 50 پایگاه اورژانس آماده خدمت رسانی است.

حسن اسماعیلی رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین در گفتگو با خبرنگار برنا اظهارداشت: با اجرای طرح زمستانی تمامی دستگاههای خدمات رسان با بسیج نیروهای خود در خدمت شهروندان و مسافران هستند.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین در خصوص زمان حضور نیروهای اورژانس در حوادث گفت: میانگین حضور نیروهای اورژانس در سوانح شهری کمتر از 10 دقیقه و در استان این مدت به حدود 8 دقیقه در محل حادثه کاهش یافته است.

منبع


|