62 پروژه عمرانی در شهر قم در حال اجراست

منبع

بخوانید:  پیام تبریک مدیرکل ورزش جوانان استان به مناسبت بهار طبیعت و بهار قرآن