AFC تخصص علیرضا بیرانوند را یادآوری کرد!+ فیلم

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع