استارت ویژه پرسپولیس با پیشکسوتان سرشناس و خریدهای جدید

چهره های سرشناس پرسپولیس در دور اول تمرین سرخ ها برای فصل جدید در محل تمرین پرسپولیس حضور پیدا کردند.

 

منبع

هواداران از حدود ساعت ۱۶ بیرون از مجموعه در انتظار ورود پرسپولیسی ها به محل تمرین بودند.

|