استعفای رئیس فدراسیون دوومیدانی پس از اتفاقات ماراتن شیراز

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع

رئیس فدراسیون دوومیدانی پس از اتفاقات ماراتن شیراز از سمت خود استعفا کرد.