اطرافیان ساپینتو باید مراقب او باشند/ شنیدن این الفاظ از ویسی جالب نبود

قربانی راهکار خود را اینگونه بیان کرد: آدم‌های اطرافش باید خیلی کمک می‌کردند که وضعیت کنترل شود. صنعت نفت شرایط سختی داشته و برای نتیجه گرفتن شاید دست به هر کاری هم بزند اما اعتقاد دارم خود باشگه باید استقلال از ساپینتو مراقبت می‌کرد.

 


قربانی: اطرافیان ساپینتو باید مراقب او باشند/ شنیدن این الفاظ از ویسی جالب نبود

منبع

پیروز قربانی درباره رفتار ساپینتو کنار زمین و حواشی بوجود آمده به صحبت پرداخت.


|