افزایش سود سپرده، ناترازی بانک‌ها را کاهش می‌دهد

منبع