انتقال دو هزار و ۵۰۰ زائر ایرانی به عربستان در روز هجدهم عملیات حج


|

منبع
آیا این خبر مفید بود؟انتقال دو هزار و ۵۰۰ زائر ایرانی به عربستان در روز هجدهم عملیات حج