اکبری در ازای جاسوسی چقدر دستمزد دریافت کرده بود؟|

منبع

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف