بانوی مرگ مغزی نجات بخش شش بیمار نیازمند به عضو شد|

بانوی مرگ مغزی نجات بخش شش بیمار نیازمند به عضو شد

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع

به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: در یکهزار و دویست و هفتادویکمین عمل اهدای عضو از اهدا کننده مرگ مغزی ؛ زیبا جعفری  54 ساله  که از بیمارستان شهید هاشمی نژاد  به واحد فراهم آوری اعضای پیوندی در مرکز پیوند اعضای دانشگاه مشهد معرفی شد، پس از دریافت رضایت از خانواده اش،تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت .

بخوانید:  کمتر از ۲ دقیقه برای شناخت شهرداری که سردار ایران شد