باید با رویکرد HSE مخاطرات احتمالی دانش آموزان را شناسایی و مرتفع کنیم


باید با رویکرد HSE مخاطرات احتمالی دانش آموزان را شناسایی و مرتفع کنیم

آبادیان تاکید کرد: تمام مدیران با رویکرد HSE از مدارس و اطراف آن بازدید داشته باشند تا مخاطرات احتمالی برای دانش آموزان را شناسایی و مرتفع کنند. ما در منطقه ۷ دانشگاه های مختلفی را داریم از همین رو اداره زیباسازی منطقه باید جانمایی بنر با مفهوم تبریک آغاز سال تحصیلی جدید را مقابل دانشگاه ها و مدارس در اولویت برنامه های خود قرار دهد.

شهردار منطقه ۷ با تاکید بر اینکه رنگ امیزی و زیباسازی مدارس باید هرچه سریعتر اجرا شود تا مدارس شاهد یک طراوت خاص باشند، گفت: ما براساس کد اعتباری و تفاهم نامه ای که فی مابین ما و اداره آموزش و پرورش منطقه بسته شده در سه سرفصل برنامه ایی، عمرانی و تجهیزاتی اقداماتی را اجرا خواهیم کرد از همین رو ما باید به عنوان شهرداری وظایف خودمان را در این سه سرفصل به بهترین شکل اجرا کنیم.

شهردار منطقه ۷ یادآور شد: تمام مدارس در نقشه GIS به تفکیک نواحی پنجگانه باید مشخص شود و طی بازدیدهایی که از مدارس خواهیم داشت شرایط ایجاد بلوک عابرپیاده و محل پارک سرویس مدارس را به منظور ارتقاء ایمنی دانش آموزان فراهم کنیم.

نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف

منبع

وی در ادامه عنوان کرد: بحث هم افزایی با نهادهای دیگر از قبیل راهور نقش بسیار پراهمیتی در اجرای طرح استقبال از مهر دارد بنابراین با جلسات مختلفی که با مسئولین مرتبط با حمل و نقل برگزار می شود باید سناریو این طرح قبل از آغاز سال تحصیلی جدید مشخص شده، که در روز بازگشایی مدارس تمام عوامل مربوط به حمل و نقلی و نظام ترافیکی تحت کنترل کامل قرار داشته باشد.