برد تاجیکی برزیلی ها در خانه هوادار

رضا پرکاس در این دیدار احسان مرادیان، محمد طیبی، میثم تهی دست، حسین ساکی، سینا مریدی، حکیم نصاری، حسین پورامینی، مهدی ممی زاده، امیرحسین فرهادی(66 امید خالدی)، شرالدین بوبوئف، میرهادی میر جوان را به میدان فرستاده بود.

نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف

منبع  سپهر روزی طلب در دقیقه ۵۴ و  داریوش شجاعیان(۸۵) از تیم هوادار و محمد طیبی(۷۵) از صنعت نفت با کارت زرد داور جریمه شد.

|