برگزاری آیین تحلیف و اعطای احکام اعضای هیئت منصفه مطبوعات استان هرمزگان 

همچنین، نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری، اشتهار به امانت، صداقت و حسن شهرت نیز از دیگر ویژگی های اعضای هیئت منصفه مطبوعات و جرایم سیاسی است که برای مدت ۲ سال انتخاب می شوند.

امانی با بیان اینکه اعضای جدید هیئت منصفه مطبوعات و جرائم سیاسی استان از امروز و پس از دریافت احکام انتصاب خود، امکان حضور در جلسات دادگاه را پیدا می کنند، خاطر نشان کرد: اعضای هیئت منصفه مطبوعات و جرایم سیاسی استان باید حضوری منظم و مسئولانه در جلسات دادگاه داشته باشند و با شناخت دقیق و عمیق از موضوع، اظهارنظری درست و منصفانه ارائه دهند.

به گزارش خبرگزاری برنا از هرمزگان، در جریان برگزاری این مراسم، اعضای جدید هیئت منصفه مطبوعات استان هرمزگان سوگند یاد کردند تا بدون در نظر گرفتن گرایش‌های شخصی و گروهی و بارعایت صداقت، تقوا و امانت‌داری در راه احقاق حق و ابطال باطل انجام وظیفه کنند.

برگزاری آیین تحلیف و اعطای احکام اعضای هیئت منصفه مطبوعات استان هرمزگان 

منبع